دکتر میر سپهر پدرام

مشخصات فردی

نام: میر سپهر

نام خانوادگی: پدرام

تاریخ تولد:1357/6/28

محل تولد: تهران

وضعیت تأهل: متأهل

آدرس:

تلفن تماس: 09125092937
آدرس پست الکترونیک:
mirsepehr@yahoo.com
mirsepehr@gmail.com

سوابق تحصیلات دانشگاهی

 1. دکترای عمومی دامپزشکی ( دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد، 1382-1376 )
  معدل کل دوره دکترای عمومی: 17.98
  عنوان پایان نامه دوره دکترای عمومی:
  « ارزیابی تأثیر محلول تجاری Zn-7 در التیام زخم های باز در سگ (مطالعه میکروسکوپیک) »
  به راهنمایی دکتر کامران سرداری- دکتر محسن ملکی- تصویب شده با درجه ممتاز (نمره 19.75)
 2. دانشجوی ممتاز دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد در مراسم پنجاهمین سالگرد تأسیس دانشگاه فردوسی مشهد
 3. نفر اول امتحان ورودی دوره تخصصی جراحی دامپزشکی دانشگاه تهران-1382
 4. نفر اول امتحان ورودی دوره تخصصی جراحی دامپزشکی دانشگاه شیراز-1382
 5. نفر اول امتحان ورودی دوره تخصصی جراحی دامپزشکی واحد علوم تحقیقات-1382
 6. کسب نمره 507 در امتحان زبان TOLIMO -1382
 7. دکترای تخصصی جراحی دامپزشکی (دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، 1388- 1382 ).
  معدل کل دوره دکترای تخصصی: 18.30
  عنوان پایان نامه دکترای تخصصی:
  « مطالعه اثرات تزریق موضعی سلولهای بنیادی مزانشیمی خودی در ترمیم جراحات حاد تجربی نخاع در رت »
  به راهنمایی دکتر محمد مهدی دهقان- دکتر مسعود سلیمانی- تصویب شده با درجه ممتاز (19.93)
 8. دارای بورد تخصصی جراحی دامپزشکی از دانشگاه تهران- آبان 1384

سوابق آموزشی

 1. عضو شورای مرکزی مرکز تحقیقات سوختگی ایران- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران
 2. عضو شورای مرکزی مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 3. شرکت در برنامه مدون آموزش مداوم “جایگاه Stapling و لاپاروسکوپی در جراحی” به عنوان سخنران، ویژه متخصصین جراحی عمومی، (کد: 39306019) دارای 3 امتیاز آموزشی- پژوهشی – شهریور 1387- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران- ایران- تهران
 4. شرکت در کارگاه آموزشی “Urology Laparoscopy Workshop” به عنوان سخنران و متخصص جراحی و بیهوشی دامپزشکی- مرکز جراحی های درون بین- مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران – تابستان 1387-  ایران- تهران
 5. شرکت در سمینار “لاپاروسکوپی در بیماری های زنان” (کد: 191128727) به عنوان سخنران و متخصص جراحی و بیهوشی دامپزشکی (5/7 امتیاز)– آبان 1387 – بیمارستان تهران کلینیک و مرکز آموزش جراحی آندوسکوپی دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران –  ایران- تهران
 6. شرکت در کارگاه “لاپاروسکوپی در بیماری های زنان” (کد: 2911287124) به عنوان سخنران و متخصص جراحی و بیهوشی دامپزشکی (5/12 امتیاز)– آبان 1387 – بیمارستان تهران کلینیک و مرکز آموزش جراحی آندوسکوپی دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران –  ایران- تهران
 7. شرکت در کارگاه آموزشی ” مراقبت پیشرفته از بیمار ترومایی” (کد: 291118886) به عنوان سخنران (9 امتیاز) – بهمن 1388- مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران –  ایران- تهران
 8. شرکت در کارگاه آموزشی ” مراقبت پیشرفته از بیمار ترومایی” (کد: 291118887) به عنوان سخنران (9 امتیاز) – بهمن 1388- مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران –  ایران- تهران
 9. تدریس در دوره آموزشی ” مدیریت زخم و اورژانس های جراحی در دام های کوچک” ( کد: 8800120001055)، مصوب برنامه آموزشی سازمان نظام دامپزشکی – تیر ماه 1389
 10. ارائه سخنرانی به عنوان سخنران مدعو در “دهمین کنگره جراحان درون بین حوزه مدیترانه و خاورمیانه و هشتمین کنگره سالیانه انجمن جراحان درون بین ایران” (کد برنامه: 1101278)- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران- 28/7/89- تهران- ایران
 11. شرکت در 36 کارگاه آموزشی “جراحی لاپاروسکوپی پایه انسان” به عنوان سخنران و متخصص جراحی و بیهوشی دامپزشکی – مرکز جراحی های درون بین- مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران –  ایران- تهران
 12. شرکت در 16 کارگاه آموزشی “جراحی لاپاروسکوپی زنان” به عنوان سخنران و متخصص جراحی و بیهوشی دامپزشکی – مرکز جراحی های درون بین- مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران –  ایران- تهران
 13. شرکت در”کارگاه آموزشی جراحی لاپاروسکوپی انسان و استفاده از ligasure در جراحی های لاپاروسکوپی” به عنوان سخنران و متخصص جراحی و بیهوشی دامپزشکی – مرکز جراحی های درون بین- مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران -تابستان 1385- ایران- تهران
 14. شرکت در” کارگاه آموزشی استفاده از Stapler در جراحی های باز “به عنوان سخنران و متخصص جراحی و بیهوشی دامپزشکی – مرکز جراحی های درون بین- مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران- تابستان 1385- ایران- تهران
 15. شرکت در” کارگاه آموزشی جراحی لاپاروسکوپی انسان و استفاده از ligasure در جراحی های لاپاروسکوپی “به عنوان سخنران و متخصص جراحی و بیهوشی دامپزشکی – مرکز جراحی های درون بین- مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران –  پاییز 1385- ایران- تهران
 16. شرکت در 23 دوره کارگاه آموزشی “جراحی لاپاروسکوپی پیشرفته انسان” به عنوان سخنران و متخصص جراحی و بیهوشی دامپزشکی – مرکز آموزش جراحی آندوسکوپی دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران- ایران- تهران
 17. شرکت در دوره های “کارگاه آموزشی تروما” به عنوان متخصص جراحی و بیهوشی دامپزشکی – مرکز جراحی های درون بین- مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران – ایران- تهران
 18. تدریس به دانشجویان PhD هماتولوژی- دانشگاه تربیت مدرس – سال تحصیلی 88-1387
 19. عضو نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران (شماره نظام دامپزشکی: 205934)
 20. عضو انجمن جراحی دامپزشکی ایران
 21. عضو کمیته اجرایی سومین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران-مشهد

دوره های آموزشی و طرح های تحقیقاتی

 1. کارگاه مونیتورینگ بیهوشی
  Monitoring of Anesthesia
  Held During The 2nd International Symposium of Veterinary Surgery
  April 21-24, 2008
  Katleen Clarke
 2. مطالعه اثرات تزریق موضعی سلولهای شووان، پیاز بویایی و بنیادی مزانشیمی تمایز یافته در ترمیم جراحات حاد تجربی نخاع در رت- دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران
 3. بررسی رادیوگرافی و هیستولوژی تأثیر ترکیب Bioglass و مغز استخوان خودی در کمیت و کیفیت ترمیم نقیصه استخوانی ایجاد شده در کالواریوم خرگوش- دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
 4. بررسی اثر کاربرد Fibrin Glue‌ در التیام ضایعات تجربی عصب سیاتیک در رت- مرکز آموزشی-درمانی حضرت فاطمه (س) – دانشگاه علوم پزشکی ایران
 5. بررسی اثر آسپرین، دگزامتازون و ترکیب آنها در بقای فلپ پوستی راندوم در رت – مرکز آموزشی-درمانی حضرت فاطمه (س)- دانشگاه علوم پزشکی ایران
 6. بررسی رادیوگرافی، هیستولوژی و هیستومورفومتری، تأثیر ترکیب Bioglass و پلاسمای غنی از پلاکت(PRP) در کمیت و کیفیت ترمیم نقیصه استخوانی ایجاد شده در کالواریوم خرگوش- دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
 7. ایجاد روش استاندارد عمق سوختگی با استفاده از پارامترهای هیستوپاتولوژی ، در نمونه حیوانی RAT- مرکز تحقیقات سوختگی ایران- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران
 8. مقایسه میزان جذب اتوگرافت غضروف گوش به فرم خرد شده ، و خرد شده دارای پریکوندریوم در خرگوش آزمایشگاهی – مرکز آموزشی-درمانی حضرت فاطمه (س)- دانشگاه علوم پزشکی ایران
 9. مقایسه پانسمان با پوشش پلاستیک (پلی اتیلن) ، گاز وازلین و گاز معمولی  در میزان بهبودی محل دهنده (donor ) پیوند  پوست  در Rat- مرکز تحقیقات سوختگی ایران- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران
 10. ارزیابی تاثیر عصاره گیاه گزنه در التیام زخم های درجه 2 سوختگی در رت – مرکز تحقیقات سوختگی ایران- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران
 11. بررسی اثرات تجویز دارو های ?2-Agonist در ایجاد بی حسی اپی دورال در رت- مرکز آموزشی-درمانی حضرت فاطمه (س)- دانشگاه علوم پزشکی ایران
 12. مقایسه ترمیم عصب به روش End to End با End to Side همراه Window و End to side بدون Window در اندام تحتانی Rat – مرکز آموزشی-درمانی حضرت فاطمه (س)- دانشگاه علوم پزشکی ایران
 13. مقایسه میزان جذب اتوگرافت غضروف گوش به فرم خرد شده ، و خرد شده دارای پریکوندریوم در خرگوش آزمایشگاهی – مرکز آموزشی-درمانی حضرت فاطمه (س)- دانشگاه علوم پزشکی ایران

ترجمه

مدیریت درد
مؤلفان:  ویلیام ترنکوئیلی،‌ کورت گریم، لی لامونت
مترجمین: میر سپهر پدرام، سید حسین جارالمسجد، جاوید آل داوود.
تهران: دنیای اندیشه،‌ 1385.
ISBN: 964-90888-7-3
Pain management: for small animal practitioner 2nd ed 2004
فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا

مقالات چاپ شده

 1. چاپ مقاله در مجله “Journal Spinal Cord ” با عنوان :
  Transplantation of a combination of autologous neural differentiated and undifferentiated mesenchymal stem cells into injured spinal cord in rats
  (2010) MS Pedram, MM Dehghan, M Soleimani, D Sharifi, SH Marjanmehr and Z Nasiri
 2. چاپ مقاله در مجله Comparative Clinical Pathology Journal (London) با عنوان:
  Evaluation of Effects of Zn-7 on Open Wound Healing in Dogs (Macroscopic & Histological Study)
  (2006) Kamran Sardari ,Sepehr Pedram, Vahid Zojaji, Mohsen Maleki, Mehrdad Mohri, Mohammad Mehdi Dehghan, Mohamad Reza Emami
 3. چاپ مقاله در مجله (JRMS) Journal of Research in Medical Sciences با عنوان:
  Comparison of divided sciatic nerve growth within dermis, venous and nerve graft conduit in rat
  (2009) Mohammad Javad Fatemi, Kamal Seyed Foroutan, Abass Kazemi Ashtiani, Maryam Jafari Mansoori, Reza Vaghardoost, Sepehr Pedram, Aidin Hosseinpolli, Fatemeh Rajabi, Seyed Jaber Mousavi
 4. چاپ مقاله در مجله Iranian Journal of Veterinary Surgery با عنوان:
  Evaluation of Intraoperative Complications in Pericardiectomy with Transdiaphragmatic Thoracoscopic Approach in Dog
  (2007) Mohammad Abarkar, Davood Sharifi, Asadolah Kariman, Jalal Bakhtiari, Darush Shirani, Mir Sepehr Pedram, Mahboobeh Abdi
 5. چاپ مقاله در International journal of Veterinary Research با عنوان:
  Harvesting of bone marrow mesenchymal stem cell from alive rat and in vitro differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells into neuron-like cells
  (2010)Mir Sepehr Pedram, Mohammad Mehdi Dehghan, Masoud Soleimani, Zahra Nasiri
 6. چاپ مقاله در Iranian Journal of Surgery- نشریه جراحی ایران با عنوان:
  تعیین اثرات ماکروسکوپیک کیوی بر التیام زخم در مدل حیوانی رت (پیدایش داروی جدید در درمان زخم های مزمن و عمیق)
  (نشریه جراحی ایران، دوره ?? ، شماره ?، سال1388) دکتر فرهاد حافظی، دکتر حمید علمی راد، دکتر میرسپهر پدرام
 7. چاپ مقاله در Iranian Journal of Veterinary Surgery با عنوان:
  Three-Dimensional Color Doppler Ultrasonography Study of Normal Liver Vascular Pattern in Dog
  (2007)Mohammad Molazem, Alireza Vajhi, Sarang Soroori, Abbas Veshkini, Majid Masoudifard, Sepehr Pedram
 8. چاپ مقاله در Iranian Journal of Veterinary Research-University of Shiraz با عنوان:
  Fibrotic Myopathy of the Semitendinosus Muscle in a Thoroughbred Foal
  (2004) Kamran Sardari , Sarang Soroori, Hosein Kazemi, Mir Sepehr Pedram
 9. چاپ مقاله در Iranian Journal of Surgery- نشریه جراحی ایران با عنوان:
  بررسی اثر آسپرین، دگزامتازون و ترکیب آنها در بقاء فلپ پوستی راندوم در موش
  (نشریه جراحی ایران، دوره ?? ، شماره 2، سال1388)  دکتر سیدکمال سید فروتن، دکتر بابک نیکومرام، دکتر محمد جواد فاطمی، دکتر مرضیه نجومی، دکتر حسین اکبری، دکتر محمد اسماعیل حسنی، دکتر میر سپهر پدرام
 10. چاپ مقاله در Iranian Journal of Surgery- نشریه جراحی ایران با عنوان:
  بررسی مقایسه ای اثر پوشش آمنیونی با غلاف وریدی در ترمیم عصب- مطالعه حیوانی
  (نشریه جراحی ایران، دوره ?8 ، شماره 4، سال1389)  دکتر سیدکمال سید فروتن، دکتر ابوالفضل عبد یزدانی، دکتر حسین اکبری، دکتر محمد جواد فاطمی، دکتر میر سپهر پدرام، دکتر سید جابر موسوی
 11. پذیرش مقاله در Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery با عنوان:
  Survival of block and fascia- wrapped diced cartilage grafts: an experimental study in rabbits
  (2010) Mohammad Javad Fatemidokht, Mohammad Esmaeel Hassani, Shahram Rahimian, Hamed Bateni, Sepehr Pedram, Seyed Jaber Mousavi
 12. پذیرش مقاله در مجله Comparative Clinical Pathology Journal (London) با عنوان:
  Action of epidural xylazine on ketamine anesthetic requirements in laparoscopic ovariohysterectomy in the dog
  (2011) Mir Sepehr pedram, Hosein Ashegh, Mahboobeh Abdi, Mohammad Abarkar, Mohammad Mohsen Maghari, Jalal Rezaee, Hasan Tavakoli
 13. چاپ مقاله در Iranian Journal of Surgery- نشریه جراحی ایران با عنوان:
  مقایسه ترمیم عصب در روش های انتها به انتها، انتها به کنار با ایجاد دریچه و انتها به کنار بدون ایجاد دریچه در اندام تحتانی موش
  (نشریه جراحی ایران، دوره ?8 ، شماره 2، سال1389)  دکتر سیدکمال سید فروتن، دکتر حسین صالحی، دکتر کورش منصوری،  دکتر مهرداد بختیاری، حمید ابوطالب، دکتر میر سپهر پدرام

مقالات ارائه شده در کنگره های ملی و بین المللی

 1. ارائه مقاله بصورت سخنرانی در 11th Triennial Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand-کره جنوبی- 2010- با عنوان:
  Comparison of Divided Sciatic Nerve Growth within Dermis, Venous and Nerve Graft Conduit in Rat
 2. مقاله بصورت سخنرانی در 29th World Small Animal Veterinary Association- مکزیک- 2005  با عنوان:
  Vaginal prolapse concurrent with presence of bladder in prolapsed mass in a Doberman
 3. مقاله بصورت سخنرانی در 27th World Small Animal Veterinary Association – تونس- 2003- با عنوان:
  The Clinical and Pathological Effects of Cigarette Smoking on Gold Fish
 4. مقاله بصورت سخنرانی در40th European Veterinary Conference Voorjaarsdagen – هلند – 2007-  با عنوان:
  Laparoscopic Gastrojejuno-Anastomosis in Two Dogs
 5. مقاله بصورت سخنرانی در 39th European Veterinary Conference Voorjaarsdagen  – هلند- 2006-  با عنوان:
  Comparison of laparoscopic ovariohysterectomy versus ovariohysterectomy in dogs
 6. مقاله بصورت سخنرانی در 42ndEuropean Veterinary Conference Voorjaarsdagen – هلند- 2009-  با عنوان:
  Harvesting of bone marrow mesenchymal stem cell from alive rat and in vitro differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells into neuron-like cells
 7. ارائه مقاله بصورت سخنرانی در International Congress of Canine Practice – هند- 2005- با عنوان:
  Retrospective evaluation of mammary gland tumor in dogs: 27 cases
 8. مقاله بصورت سخنرانی در International Congress of Canine Practice – هند – 2005 با عنوان:
  Elective Laparoscopic Ovariohysterectomy in Two Dogs
 9. مقاله بصورت سخنرانی در1st TSAVA Anadolum Continuing Education Congress  ترکیه -2006 – با عنوان:
  Surgical Removal of Foreign Body From Thoracic Esophagus in Dogs: 2 Cases
 10. ارائه مقاله بصورت سخنرانی در The second International Symposium of Veterinary Surgery   Kerman – Iran-2008  با عنوان:
  Harvesting of bone marrow mesenchymal stem cell from alive rat for different autologous cell therapy studies
 11. ارائه مقاله بصورت سخنرانی درThe first International Symposium of Veterinary Surgery   Shahrekord – Iran-2005  با عنوان:
  Elective Laparoscopic Ovariohysterectomy In Two Dogs
 12. مقاله بصورت سخنرانی در The first International Symposium of Veterinary Surgery   Shahrekord – Iran-2005 با عنوان:
  An Overview to Laparoscopic Surgery in Small Animals
 13. مقاله بصورت سخنرانی در International Congress of Canine Practice – هند – 2005 با عنوان:
  Laparoscopic Gastrojejuno-Anastomosis in Two Dogs
 14. ارائه مقاله بصورت پوستر در  39th European Veterinary Conference Voorjaarsdagen  – هلند- 2006- با عنوان:
  Evaluation of Effects of Zn-7 on Open Wound Healing in Dogs ( Histological Aspects)
 15. ارائه مقاله بصورت پوستر در  39th European Veterinary Conference Voorjaarsdagen  – هلند- 2006-  با عنوان:
  Successful Surgical Treatment of the Calcaneal Fracture in Six-Month-Old Doberman
 16. مقاله بصورت سخنرانی در The second International Symposium of Veterinary Surgery   Kerman – Iran-2008  با عنوان:
  Laparoscopic assisted jejunal loop reconstruction after total gasterctomy in dogs
 17. مقاله بصورت سخنرانی در The second International Symposium of Veterinary Surgery   Kerman – Iran-2008  با عنوان:
  Evaluation of continuous overlapping (pneumostatic) suture pattern vs continuous horizontal mattress for suturing of partial lung lobectomy in rabbit
 18. مقاله بصورت سخنرانی در The first International Symposium of Veterinary Surgery   Shahrekord – Iran-2005  با عنوان:
  Traumatic diaphragmatic hernia in cat: review of 7 cases
 19. مقاله بصورت سخنرانی در The first International Symposium of Veterinary Surgery   Shahrekord – Iran-2005  با عنوان:
  Surgical treatment of vascular ring anomaly in a Doberman puppy: A case report
 20. مقاله بصورت پوستر در The second International Symposium of Veterinary Surgery   Kerman – Iran-2008  با عنوان:
  Lung lobe torsion during thoracoscopic surgery, a case report in dog
 21. مقاله بصورت سخنرانی در The first International Symposium of Veterinary Surgery   Shahrekord – Iran-2005  با عنوان:
  Resection of prolapsed iris (iridectomy) in a mixed Doberman german shepherd puppy
 22. مقاله بصورت سخنرانی در The second International Symposium of Veterinary Surgery   Kerman – Iran-2008  با عنوان:
  Clinical evaluation of pocket technique in repairing third eyelid gland protrusion in dogs
 23. ارائه مقاله بصورت پوستر در The second International Symposium of Veterinary Surgery   Kerman – Iran-2008  با عنوان:
  Calcium Oxalate Urolithiasis with Hemorrhagic Cystitis in Three Canine Patients
 24. ارائه مقاله بصورت پوستر در The first International Symposium of Veterinary Surgery   Shahrekord – Iran-2005  با عنوان:
  Evaluation of effects of Zn-7 on open wound healing in dog (Microscopic study)
 25. ارائه مقاله بصورت پوستر در The first International Symposium of Veterinary Surgery   Shahrekord – Iran-2005  با عنوان:
  Laparoscopic Gasterojejuno Anastomosis in Tow Dogs
 26. مقاله بصورت پوستر در The first International Symposium of Veterinary Surgery   Shahrekord – Iran-2005  با عنوان:
  Emeregency Enterotomy to Remove a Rock from Ileum of a Terrier Dog
 27. مقاله بصورت پوستر در The first International Symposium of Veterinary Surgery   Shahrekord – Iran-2005  با عنوان:
  A Description on using laparoscopy in sex determination of monomorphic birds in comparison with other available methods
 28. مقاله بصورت پوستر در The first International Symposium of Veterinary Surgery   Shahrekord – Iran-2005  با عنوان:
  Intramedullary Pinning in Left Tibia of a Parrot
 29. مقاله بصورت پوستر در The first International Symposium of Veterinary Surgery   Shahrekord – Iran-2005  با عنوان:
  Bone plate fixation in radial fracture in a Terrier: case report
 30. مقاله بصورت پوستر در The first International Symposium of Veterinary Surgery   Shahrekord – Iran-2005  با عنوان:
  Emeregency Enterotomy to Remove a Sewing Needle from Jejunum in a Cat
 31. مقاله بصورت پوستر در The first International Symposium of Veterinary Surgery   Shahrekord – Iran-2005  با عنوان:
  Retrospective Evluation of Mammary Gland Tumor In Dog:27 Cases
 32. ارائه مقاله بصورت سخنرانی در سی و چهارمین کنگره سالانه انجمن جراحان پلاستیک و زیبائی ایران ( جامعه جراحان ایران )- اردیبهشت 1389-   با عنوان:
  مقایسه ترمیم عصب به روش End to End با End to Side همراه Window و End to side بدون Window در اندام تحتانی Rat
 33. ارائه مقاله بصورت سخنرانی در چهارمین کنگره ملی دامپزشکی حیوانات کوچک و پنجمین کارگاه آموزش مدون جامعه جهانی دامپزشکی حیوانات کوچک- تهران- ایران  با عنوان:
  درمان جراحی  فتق دیسک بین مهره ای به روش لامینکتومی در یک قلاده سگ نژاد تریر
 34. مقاله بصورت سخنرانی در چهارمین کنگره ملی دامپزشکی حیوانات کوچک و پنجمین کارگاه آموزش مدون جامعه جهانی دامپزشکی حیوانات کوچک- تهران- ایران  با عنوان:
  ارزیابی گاسترکتومی ساب توتال و بازسازی مسیر گوارشی به روش Roux-en-Y در سگ
 35. مقاله بصورت پوستر در پنجمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران- اهواز-ایران با عنوان:
  درمان جراحی پارگی مری و دریدگی ناحیه گردنی در 2 قطعه شترمرغ
 36. مقاله بصورت سخنرانی در چهارمین کنگره ملی دامپزشکی حیوانات کوچک و پنجمین کارگاه آموزش مدون جامعه جهانی دامپزشکی حیوانات کوچک- تهران- ایران  با عنوان:
  گزارش جراحی خارج نمودن یک توده 5/1 کیلوگرمی از محوطه سینه ای یک قلاده سگ نژاد مخلوط
 37. مقاله بصورت سخنرانی در گردهمایی علمی جامعه دامپزشکی ایران-تهران با عنوان:
  گزارش یک مورد جراحی ارتوپدی در یک قلاده روباه
 38. ارائه مقاله به صورت پوستر در ششمین سمپوزیوم جراحی ایران- مشهد با عنوان:
  درمان جراحی خارج کردن جسم خارجی از ناحیه سینه ای مری در سگ: گزارش 2 مورد
 39. ارائه مقاله به صورت پوستر در ششمین سمپوزیوم جراحی ایران- مشهد با عنوان:
  مگوت تراپی: روشی نوین در درمان زخم های عفونی مزمن و زخم های مقاوم به درمان
 40. ارائه مقاله به صورت پوستر در ششمین سمپوزیوم جراحی ایران- مشهد با عنوان:
  ترمیم جراحی پارگی رباط ضربدری قدامی زانو به روش جراحی به روش خارج مفصلی در سگ: گزارش 3 مورد
 41. ارائه مقاله به صورت پوستر در ششمین سمپوزیوم جراحی ایران- مشهد با عنوان:
  مقایسه تعداد موارد شکستگی در اندامهای راست و چپ ارجاعی به بیمارستان دامهای کوچک دانشگاه تهران، بررسی 62 مورد
 42. ارائه مقاله به صورت پوستر در سومین کنگره بهداشت و بیماری های حیوانات کوچک- ایران- تهران  با عنوان:
  اصول و فنون جدید در رابطه با تسکین و بیهوشی در ماهیان
 43. ارائه مقاله بصورت پوستر در چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران-ارومیه با عنوان:
  گزارش پریتونیت ناشی از تجویز پروستاگلندین در یک قلاده سگ تریر مبتلا به پیومتر
 44. ارائه مقاله بصورت پوستر در چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران-ارومیه با عنوان:
  درمان جراحی پرولاپس واژن همراه با مثانه در مجموعه پرولاپس یافته در یک قلاده سگ دوبرمن
 45. ارائه مقاله بصورت پوستر در چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران-ارومیه با عنوان:
  گزارش پریتونیت ناشی از تجویز پروستاگلندین در یک قلاده سگ تریر مبتلا به پیومتر
 46. ارائه مقاله در  گردهمایی علمی جامعه دامپزشکی ایران-تهران با عنوان:
  گزارش یک مورد پارگی دیافراگم در یک قلاده سگ داش هوند
 47. ارائه مقاله بصورت سخنرانی در چهارمین گردهمایی علمی دانشجویان دامپزشکی ایران-شیراز با عنوان:
  نگاهی گذرا به فیزیولوژی تولید مثل در خروس
 48. ارائه مقاله بصورت سخنرانی در پنجمین گردهمایی علمی دانشجویان دامپزشکی ایران-اهواز با عنوان:
  اثرات هیستوپاتولوژی نفت سفید بر روی ماهی قرمز(کبد، کلیه، آبشش)
 49. ارائه مقاله بصورت سخنرانی در اولین سمینار علمی دانشجویان دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی-تبریز با عنوان:
  بررسی اثرات بالینی و آسیب شناسی نیکوتین در ماهی قرمز
 50. ارائه مقاله بصورت پوستر در The second International Symposium of Veterinary Surgery   Kerman – Iran-2008  با عنوان:
  The first case of maggot therapy in Iran